Hội nghị tổng kết hoạt động giai đoạn 2015-2020 và phương hướng hoạt động giai đoạn 2021-2025 của Tạp chí Khoa học ĐH Cửu Long

      Sáng 29/12/2021, Trường ĐH Cửu Long tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động giai đoạn 2015-2020 và phương hướng hoạt động giai đoạn 2021-2025 của Tạp chí Khoa học ĐH Cửu Long.       Đến Xem tiếp …